Proxemika

proxemikaProxemika

Nejen výrazy obličeje, ale i tak nevinným způsobem, jako je přiblížení se k druhé osobě nebo naopak odstoupení a tím i oddálení se od ní, jí něco sdělujeme. Obdobné přiblížením se k nám či naopak odstoupením od nás sděluje druhý člověk též něco sám. Je dobré to nepřehlédnout. O tomto druhu mimoslovního sdělování pojednává proxemika. Oproti mimice má tu výhodu, že vzdálenost mezi dvěma lidmi, kteří spolu přicházejí do styku, se dá měřit v metrech. Tuto vzdálenost měříme v horizontální rovině, například na podlaze, ale také ve vertikální, tj. svislé rovině, a to tak, že zjišťujeme, oč má jeden oči výše než druhý.

Distanční pásma

Každý člověk má kolem sebe intimní zónu. Člověk je při narušení intimní zóny ve střehu, necítí se dobře. Intimní zónu narušujeme dvěma způsoby. Buď je to láska, sex a velmi intimní city, nebo nenávist, nepřátelství, otevřený útok. V obou případech je to vzrušující událost. Jistě byste si v takovéto situaci všimli, že Vám bije srdce rychleji. Každý má kolem sebe distanční pásma. Do prvního – intimního pásma pouštíme (dobrovolně) jen lidi, které máme velmi rádi. Druhé pásmo začíná tam, kde končí pásmo intimní (cca 50cm) a končí asi ve vzdálenosti 120cm. Tento odstup si udržujeme od svých známých, přátel. Další pásmo od 120cm do 360cm a je odstup od cizích lidí, podřízeným a nadřízeným… Veřejný odstup začíná ve vzdálenosti 360cm.

Rozdělení distančních pásem

Ve střední Evropě a Americe je takový průměrný odstup při formálních rozhovorech asi 50 – 120cm. Různé národy mají různou tuto vzdálenost. Záleží to na hustotě obyvatelstva. Je i prokázané, že lidé z venkova si udržují větší odstup než lidé ve městech.

Abych toto podtéma shrnul, tak dopisuji typy těchto vzdáleností

Intimní vzdálenost

Intimní vzdálenost představuje odstup 50 centimetrů a méně. Většinou je tato vzdálenost vnímána jako nepřiměřená na veřejnosti. V tomto prostoru se bez změny vnímání mohou pohybovat osoby velmi blízké. Vnímáme ji však ze dvou pohledů. Jedním je pozitivní vztah k druhé osobě – vzdálenost je využívána k uklidňování, ochraně, líbání, milování. Projevem negativního vztahu při narušení této je většinou zápas.

Osobní vzdálenost

Jedná se o rozmezí od 50 cm do 120 cm. Hovoříme o jakési osobní ochranné „bublině“. Tento prostor se snaží jednotlivec chránit před narušením cizí osobou. Uvnitř „bubliny“ umožňuje osoba pohyb pouze někomu velice blízkému se vzájemnou vazbou.

Společenská vzdálenost

Vzhledem ke vzdálenosti mezi subjekty již ztrácíme pohled na detaily. Rozmezí je od 120 cm do 360 cm. Platí, že čím větší je náš odstup, tím formálněji naše interakce vypadají. Většinou si tuto teorii lze ověřit v kanceláři vedoucího pracovníka, kdy je určitým způsobem vymezen prostor, kde se mohou návštěvy pohybovat bez narušení společenské vzdálenosti vedoucího pracovníka.

Veřejná vzdálenost

 Hlavním účelem udržení si této vzdálenosti je podniknout případné obranné akce. Jde o vzdálenost větší než 360 cm. Tento odstup jsme nuceni podvědomě udržovat například při setkání s cizím opilým člověkem na veřejnosti.

Permanent link to this article: http://dan.univerzita-online.cz/psychologie/proxemika

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>